Zdrowie Lębork
Home Zdrowie

zsmi

 

Apteki

Dyżury aptek - kliknij

Żiwa, ul. Węgrzynowicza 1; tel. 059 8635-294;
Pod Lwem, pl. Pokoju 4; tel. 059 862 11 52;
Bluszczowa, ul. Czołgistów 33; tel. 059 863 32 05;
Pod Wagą, ul. Tczewska 6; tel. 059 862 28 04;
Sit Saluti, ul I Armii WP 6; tel. 059 862 53 00;
Na os. Sportowym, ul. Olimpijczyków 11, tel. 059 8631-587
Przy Browarze, Al.Wolności 40, tel. 059 8622-766
Staromiejska, ul. Staromiejska 17; tel. 059 863 41 03
Strywald, ul. Armii Krajowej 32; tel. 059 863 40 90
Dworcowa, ul. 10 Marca 16A;tel. 059 863 34 22
Vitae II, ul. Toruńska 6 (w Kauflandzie); tel. 059 862 83 00
Gemini, Al. Wolności 30, tel. 059 863 42 05

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MAR-VITA

ul. Żeromskiego 9-10; (0-59) 863 13 80

 • poradnia ortopedyczna
 • poradnia rehabilitacyjna
 • poradnia medycyny pracy
 • badania kierowców
 • RTG

Zespół gabinetów lekarzy rodzinnych oraz gabinetów specjalistycznych

ul. Al.Wolności 40A (Stary Browar), tel. 059 862 60 00

 • neurolog
 • laryngolog
 • ortopeda
 • chirurg
 • pulmonolog
 • urolog
 • diagnostyka RTG
 • USG
 • zdjęcia panoramiczne
 • laboratorium
 • medycyna pracy
 • badania kierowców
 • rehabilitacja

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

84-300 Lębork, ul. Zwycięstwa 12
tel. 059/86-35-202, 86-35-271; fax 059/ 86-33-173 (tel. alarmowy 999)
http://www.szpital-lebork.com.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pogotowie Ratunkowe Numer alarmowy 999
Pogotowie Ratunkowe Numer alarmowy 86-35 326
Pogotowie Ratunkowe Numer alarmowy 86 33 000
Pogotowie Ratunkowe 112
Lekarz Dyżurny 86-35 300
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 238
Sala intensywnego Nadzoru 86-35 401
Sala obserwacyjna 86-35 367
Planowa Izba Przyjęć 86-35 333
Kierowcy Karetek 86-35 281
Sanitariusze 86-35 230

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator 86-35 244
Lekarz Dyżurny 86-35 285
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 256
Dyżurka Pielęgniarek 86-35 255
OIOM FAX 86-35 358

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Ordynator 86-35 301
Lekarz Dyżurny 86-35 226
Lekarz Dyżurny FAX 86-35 308
Centrum Kardiologii 86-35 373
Dyżurka Lekarzy 86-35 368
Pokój Lekarzy 86-35 225
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 220
Sekretariat 86-35 222
Odcinek Męski 86-35 224
Odcinek Żeński 86-35 223
Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego 86-35 302
Sala Kardiologiczna 86-35 303
Kuchnia Oddziałowa 86-35 402

Oddział Położniczy,Patologii Ciaży i Ginekologii

Ordynator 86-35 231
Lekarz Dyżurny 86-35 237
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 305
Sekretariat 86-35 232
Dyżurka Pielęgniarek Położniczy 86-35 235
Dyżurka Pielęgniarek Patologia Ciąży 86-35 236
Dyżurka Pielęgniarek Ginekologia 86-35 292
Trakt Porodowy 86-35 233
Sala Porodowa 86-35 306

Oddział Neonatologiczny

Ordynator 86-35 307
Pokój Lekarzy 86-35 270
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 234
Dyżurka Pielęgniarek 86-35 234
Oddział Noworodków Septycznych 86-35 293

Oddział Pediatryczny

Ordynator 86-35 216
Lekarz Dyżurny 86-35 254
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 309
Biegunki 86-35 411
Sekretarka Medyczna 86-35 251
Dziecieca Izba Przyjęć 86-35 366
Odcinek Niemowlęcy 86-35 221

Laboratorium

Kierownik 86-35 339
Rejestracja 86-35 217
Biochemia 86-35 412
Hematologia 86-35 413
Hormony 86-35 414
Serologia 86-35 219
Pokój Socjalny 86-35 415
Laboratorium FAX 86-35 344
Krwiodawstwo 86-35 279

Bakteriologia

Kierownik 86-35 345

Dyrekcja

Sekretariat FAX 86-33 173
Sekretariat 86-35 202
Sekretariat 86-35 271

Administracja

Główna Księgowa 86-35 312
Księgowość Materiałowa 1 pokój 86-35 349
Księgowość 2 pokój 86-35 276
Kasa 86-35 351
Płace 86-35 277
Płace 86-35 350
Kadry 86-35 261
Ksero 86-35 257
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych-Kierownik 86-35 280
Sekcja Zamówień Publicznych + FAX 86-35 249
Sekcja Zaopatrzenia 86-35 275
Sekcja Zaopatrzenia FAX 86-35 360
Magazyn Medyczno - Techniczny 86-35 282
Specjalista ds. Promocji i Rozwoju 86-35 322
RUM i Statystyki Medycznej - Kierownik 86-35 212
RUM Dział Statystyki Medycznej 86-35 268
RUM Dział Statystyki Medycznej 86-35 353
RUM 86-35 356
Archiwum 86-35 239
Dział Techniczny - warsztat 86-35 299
Warsztat Elektroniczny 86-35 266
Portiernia 86-35 218
Kuchnia 86-35 206
Stołówka - Bufet 86-35 278
Zespół Transportu Sanitarnego 86-35 262
Administrator Sieci Komputerowej 86-35 208
OC, P-poż 86-35 273
BHP 86-35 315
Dział Socjalny + Z. Zawodowe Prac. 86-35 210
Z.Z. Solidarność 86-35 267
Depozyt+Punkt wydawania pieluchomajtek 86-35 310
Pralnia 86-35 288
TP S.A. 86-35 201

Oddział Chirurgiczny

Ordynator 86-35 241
Lekarz Dyżurny 86-35 248
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 245
Sekretariat 86-35 311
Lekarz Sali Operacyjnej 86-35 407
Pokój Instrumentariuszek 86-35 246
Sala Pooperacyjna 86-35 316
Dyżurka Pielęgniarek Sali Pooperacyjnej 86-35 242
Pielęgniarka Oddziałowa Traktu Operacyjnego 86-35 313
Punkt Pieleniarski 86-35 362
Pokój socjalny 86-35 405
Kuchnia Oddziałowa 86-35 406
Gabinet zabiegowy nr 1 86-35 403
Gabinet zabiegowy nr 2 86-35 404

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Ordynator 86-35 240
Lekarz Dyżurny 86-35 228
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 317
Sekretariat 86-35 318
Dyżurka Pielęgniarek 86-35 214

Oddział Psychiatryczny

Ordynator 86-35 354
Ordynator + sekretariat 86-35 296
Lekarz Dyżurny II p. 86-35 259
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 319
Gabinet Zabiegowy 86-35 205
Dyżurka Pielęgniarek 86-35 250
Psycholodzy 86-35 287
Psycholodzy II 86-35 274
Pokój Lekarzy 86-35 321
Pokój Lekarzy 86-35 323
Pokój Lekarzy 86-35 355

Oddział Rehabilitacji

Kierownik 86-35 258
Fizykoterapia 86-35 213
Kinezyterapia 86-35 295
Sala Ćwiczeń Barkowych 86-35 324
Mała Sala Rehabilitacji 86-35 361
Lekarz Rehabilitacji 86-35 408
Gabinet Wczesnej Rehabilitacji 86-35 326

Stacja Dializ

Lekarz Dyżurny 86-35 327
Pielęgniarka Oddziałowa 86-35 229
Sala 1 86-35 328
Sala 2 86-35 329
Sala 3 86-35 330
Gabinet Zabiegowy 86-35 331
Pokój Socjalny 86-35 332

Pracownia RTG

Kierownik 86-35 335
Pokój Lekarzy 1 86-35 336
Pokój Lekarzy 2 86-35 337
Rejestracja 86-35 227
Pracownia TK 86-35 291
Pracownia USG 86-35 338
Pracownia RTG 86-35 260

Apteka Szpitalna

Kierownik 86-35 203
Ekspedycja Wewnętrzna 86-35 410
Księgowa 86-35 334

Poradnie

Poradnia Alergologiczna 86-35 283
Poradnia Nefrologiczna 86-35 283
Poradnia Endokrynologiczna 86-35 283
Poradnia Kardiologiczna 86-35 211
Poradnia Onkologiczna 86-35 346
Poradnia Diabetologiczna 86-35 207
Poradnia Logopedyczna 86-35 243
Poradnia Chirurgiczna i Urazowo-Ortopedyczna 86-35 289
Poradnia Patologii Noworodka 86-35 297

Inne

Pracownia Patomorfologii 86-35 204
Pracownia Endoskopowa 86-35 264
Pracownia EKG 86-35 215
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej 86-35 347
Centralna Sterylizacja 86-35 253
Dezynfektor 86-35 284
Szkoła Rodzenia 86-35 348
Prosektorium 86-35 209
Krwiodawstwo 86-35 279